Get Adobe Flash player

hetlogo
HET-JN-07/16 Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2016

- Poziv za dostavljanje ponude (pdf) (objavljeno 19.februara 2016. godine)

 

 

hetlogo


 Učešće na seminaru " XVII zimska škola evropskog prava"


- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca (pdf) (objavljeno 23. februara 2016.)

 

 

Javne nabavke - poslednje objavljeno

HET-JN-69/16 Nabavka seta uložaka za Is limiter na pogon HE Trebinje 1 (ponovljeni postupak)

HET-JN-69/16 Nabavka seta uložaka za Is limiter na pogon HE Trebinje 1 (ponovljeni postupak)

HET-JN-69/16 Nabavka seta uložaka za Is limiter na pogon HE Trebinje 1 (ponovljeni postupak)- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 27. jula 2016.)        

HET-JN-77/16 Rekonstrukcija barake službe održavanja u Podtuhoru

HET-JN-77/16 Rekonstrukcija barake službe održavanja u Podtuhoru

HET-JN-77/16 Rekonstrukcija barake službe održavanja u Podtuhoru- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 25. jula 2016.)        

HET-JN-90/16 Gorivo za vozni park i centralno grijanje (lot A i lot B)

HET-JN-90/16 Gorivo za vozni park i centralno grijanje (lot A i lot B)

HET-JN-90/16 Gorivo za vozni park i centralno grijanje (lot A i lot B)- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lot A(pdf) (objavljeno 21. jula 2016.)- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lot B(pdf) (objavljeno 21. jula 2016.)        

HET-JN-78/16 Sanacija fasade objekata na zatvaraču Čepelica

HET-JN-78/16 Sanacija fasade objekata na zatvaraču Čepelica

HET-JN-78/16 Sanacija fasade objekata na zatvaraču Čepelica- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (pdf) (objavljeno 15. jula 2016.)        

HET-JN-5611/16 Usluge servisa i održavanje automobila (LOT 7) Lada Niva (2 komada)

HET-JN-5611/16 Usluge servisa i održavanje automobila (LOT 7) Lada Niva (2 komada)

HET-JN-5611/16 Usluge servisa i održavanje automobila (LOT 7) Lada Niva (2 komada)- Odluka o poništenju postupka javne nabavke (pdf) (objavljeno 15. jula 2016.)